Eske li obligatwa pou moun pran vaksen kont kowonaviris?

Category: Vaccin

Dapre rezolisyon ki soti nan dat 16 mas 2021 an, li pa obligatwa pou yon moun pran vaksen kont kowonaviris la nan peyi dayiti. Moun ki deside pou pran l , pral siyen yon papye kote wap dako pou pa fe okenn swit legal kont ni laboratwa ki fe vaksen an e ni leta kap bay vaksen an. Ref: Atik 2, rezolisyon 16 mas sou vaksen kont kowonaviris nan peyi dayiti.

Lydolph BAUZIL