Eske vaksen kont kowonaviris yo efikas?

Category: Vaccin

Gentan gen 4 vaksen diferan ki otorize pou yo itilize nan mond lan. Pfizer,MOderna, AstraZeneka ak Johnsons/Johnsons. Efikasite yo chak diferan Pfizer efikas a 95 % Moderna efikas a 94,5 % AstraZeneka efikas a 82,4 % Johnsons/Johnsons efikas a 72 %.

Lydolph BAUZIL