Eske vaksen yo bon?

Category: Vaccin

Vaksen yo bon, majorite nan yo gen efè segondè ki pa tro grav. Tout vaksen yo pase plizyè etap avan yo vin sou mache e yo esye yo plizyè fwa avan yon moun pran l. e si tout fwa ou santi ou gen yon bagay aprè ou fin pran yon vaksen, ekri nou.

Lydolph BAUZIL