Kijan yo fè vaksen?

a) Yo kreye yon bank ki chaje jèm ladan l. Jèm sa yo pase nan laboratwa,rekolte, trete e si li nesesè yo konn dezaktive mikwòb la. b) Yo mete Adjivan,Konsèvate,stabilizatè c) Yo kontwole e pwoteje vaksen an, pandan yo eseye l sou plizyè kobay. Apre yo depoze tout projè a bay otorite ki konsène pou yo jwenn aksè pou yo mete l sou mache. d) Yo retire dlo ki ladan l pou yo fè l tounen poud konsa la pi byen konsève. e) Yo mete l nan yon anbalaj ki adapte avè l

Lydolph BAUZIL