Kijan yon vaksen kapab pwoteje yon kominote?

Category: Vaccin

Vaksen yo aji pandan lap prepare pou defann kò w. Li ede sistèm kap defans lan konnen e goumen ak yon mikwòb. Lè yon moun vaksinen kont yon maladi, risk pou enfekte a bese e moun sa difisil pou li transmèt maladi ak yon lòt moun. Lè yon moun vaksinen kont yon maladi li diminye posibilite pou mikwòb la mache nan lari, rete nan anviwonman nou. Vaksinen se pwoteje vi w ak yon lòt.

Lydolph BAUZIL