Kisa ki nan yon vaksen?

Category: Vaccin

Gen vaksen ki gen yon pati oswa tout mikwòb la,genyen ki gen yon mikwòb yo touye ak chalè oswa ak pwodui chimik. Anplis de mikwòb la kise yon antijèn, Vaksen yo gen: -Stabilizatè,ki garanti bon jan kalite vaksen menm aprè yo fin fèt epi li anpeche tout sa ki nan vaksen yo degrade. -Konsèvatè, ki pou anpeche mikwòb yo rantre -Dilyan, Pi souvan se dlo oswa dlo sale ki fèt nan bonjan kondisyon pou mete poud la avan yo bay yon moun li. -Adjivan: Ki ede sistèm kò w aktive repons li yo.

Lydolph BAUZIL