Kisa ki pase nan kò w lè w pran vaksen?

Category: Vaccin

Depi w jwenn mikwòb sistèm defans kò w reaji. Li reaji nan 2 fason: a- Li elimine mikwòb la b- Li jere l pou li pa fè dega Pou sa fèt,kòw pwodui antikò pou konbat tout mikwòb. Lè w pran vaksen, li ede kò w konnen mikwòb la epi prepare l pou li goumen avèk li. Kidonk vaksen an ede kò w sonje mikwòb(Memwa) e defann li kont tout dega lap pote.

Lydolph BAUZIL