Poukisa ti bebe yo dwe pran vaksen?

Category: Vaccin

Vaksinen ti bebe yo se yon bagay ki enpotan ki non Selman kapab anpeche ti bebe yon seri de enfeksyon ki difisi l pou trete epi ki kapab tiye timoun yo fasil tankou: Koklich,menenjit,difteri,elatriye.. Epi vaksinen ede tout moun ki nan yon kominote gen yon bon sante paske li anpeche prezans maladi sa yo ki kapab transmet moun ak moun.

Lydolph BAUZIL